Rydym yn darparu Cynyrchiadau Amlgyfrwng a Gweithdai Addysgiadol mewn Ysgolion a Cholegau. Mae ein gweithdai yn addas ar gyfer y Cyfnod Sylfaen, Cyfnod Allweddol 2, 3 a 4.

Rydym hefyd yn cynnig darlunio, cynllunio graffeg, cyhoeddi a chyfansoddi cerddoriaeth. Cliciwch ar gartŵn isod am fwy o wybodaeth.

Cynyrchiadau

Cynyrchiadau amlgyfrwng gwreiddiol yn y Gymraeg a'r Saesneg ar gyfer CA2, 3 & 4. Cliciwch ar y cartŵn am fwy o wybodaeth.

Gweithdai

Gweithdai amlgyfrwng, drama, llythrennedd a chelf weladwy ar gyfer CA2, 3, 4 ac addysg uwchradd/pellach, wedi eu darparu yn y Gymraeg a'r Saesneg. Cliciwch ar y cartŵn am fwy o wybodaeth.

Cyhoeddi

Llyfrau plant a phecynnau addysg yn y Gymraeg a'r Saesneg, darlunio a dylunio. Cliciwch ar y cartŵn am fwy o wybodaeth.