Gweithdai amlgyfrwng addysgol hanner diwrnod, diwrnod llawn ac wythnos wedi'u cynllunio'n unigryw i ymateb i anghenion ysgolion unigol ac amgylcheddau dysgu.

Cyflwynir ein gweithdai gan athrawon proffesiynol gyda dros ugain mlynedd o brofiad mewn addysg yn ogystal â chelfyddydau gweledol a pherfformio.


Sgiliau Ffilm a Chynhyrchu

Gweithdy sy'n datblygu sgiliau mewn perthynas â chynhyrchu ffilm gan gynnwys gwaith camera, recordio sain, cyfarwyddo, sgriptio, bwrdd stori ac ati.

Cartwnio ac Animeiddio

Gweithdy hwyl sy'n dysgu sgiliau hanfodol mewn perthynas â lluniadu a cartwnio, neu atal animeiddiad symud, gan ddefnyddio papur, plasticine a llawer o wrthrychau dosbarth eraill!

Celf a Darluniad

Gweithdai creadigol mewn perthynas ag amrywiaeth o arddulliau celf weledol - o Goch i Graffiti, Picasso i Pop Art neu hyd yn oed Quentin Blake - gan ddefnyddio'r cyfarwyddwyr i greu bydau newydd

Llenyddiaeth

Gweithdai dychmygus sy'n annog darllen tra'n cymell disgyblion i ysgrifennu'n greadigol ac yn wrthrychol trwy ddefnyddio barddoniaeth a storïau digidol.