Lansio Llyfr

Mae CISP Multimedia yn falch o gyhoeddi mai'r cyntaf Bydd llyfr Dragon Dingledum yn cael ei lansio yn yr Ysgol Cymraeg Brynsierfel yn Hydref 2016!

Bydd yr awdur Marlene Powell yn arwyddo'r digwyddiad copïau, felly cadwch lygad ar ein cyfryngau cymdeithasol a gwefan am ragor o fanylion! Copïau o'r llyfr fydd ar gael i'w prynu ar y diwrnod ac maent ar gael oddi wrth CISP Amlgyfrwng yn uniongyrchol. Gweler ein tudalen Cyhoeddi er gwybodaeth.

Digwyddiad IPDA

Bydd CISP Multimedia yn arddangos yn y Rhyngwladol Gweithdy Cymdeithas Datblygiad Proffesiynol yn Aberystwyth Ysgol y Strade, ar y 4ydd o Hydref 2016. Mae hyn gweithdy ar gyfer Athrawon Ysgol Iau yng Nghymru yn darparu cyfle i rannu arferion da, datblygu syniadau addysgu a chael ysbrydoliaeth i'r ystafell ddosbarth. Bydd disgyblion o Ysgol Gymraeg Brynsierfel hefyd gan berfformio rhannau o'n cynhyrchiad cerddorol Sied Tadcu Ted!

Digwyddiad Celf

Bydd Beth Saunders yn dylunio murlun yn seiliedig ar y cymeriadau o straeon enwog Roald Dahl a fydd wedi'i baentio ar wal y llyfrgell yn Ysgol Gymraeg Brynsierfel y mis Medi hwn. I archebu darlun neu lythrennedd gweithdy gyda Beth, defnyddiwch y Ffurflen Gyswllt neu e-bostiwch ni'n uniongyrchol gan ddefnyddio'r dolenni ar y Cysylltwch â ni tudalen.

Gwybodaeth arall!